Person Policy

1. Introduktion

Denna personuppgiftspolicy innehåller information om hur vi behandlar dina personuppgifter när du besöker webbplatsen www.Tikko.dk (hädanefter "Webbplatsen") eller när du köper biljetter av oss.

Denna personuppgiftspolicy innehåller således information om vilka kategorier av personuppgifter vi behandlar, hur vi behandlar personuppgifter, när personuppgifter raderas och vem vi delar dem med. Du kan också hitta mer information om dina rättigheter i samband med vår hantering av dina personuppgifter.

Om du har några frågor om denna personuppgiftspolicy eller vill åberopa dina rättigheter kan du kontakta oss som personuppgiftsansvarig på

Atikko Event
Orgnr: 559123-1344
Hulda Lindgrensgata 8
42131 Västra Frölunda

Telefon: + 45 8987 8874

E-post: kontakt@atikko.se


 

2. Vilka personuppgifter samlar vi in och vad är syftet?

Vi samlar in personuppgifter om dig när du besöker Webbplatsen och när du köper biljetter av oss. Personlig information är all slags information som kan tillskrivas dig i någon form av utsträckning.

 

Om du är besökare på webbplatsen kommer vi, när det är relevant, att samla in information om dig och ditt beteende på webbplatsen, inklusive din IP-adress, vilka sidor du besöker på webbplatsen etc. Om du vill veta mer om hur vi använder cookies kan du läsa om detta i vår cookiepolicy, som också finns på webbplatsen.

 

Om du registrerar dig för vårt nyhetsbrev kan vi samla in information om namn, e-post och postnummer, företag, jobbtitel och varifrån vi fick ditt tillstånd att skicka nyhetsbrev till dig. Men inte utan att du själv har informerat om detta. Om du är kund/samarbetspartner hos oss kommer vi även att behandla dina kontakt- och betalningsuppgifter samt köphistorik, för användning vid leverans av och fakturering för våra tjänster.

 

Vårt primära syfte med att samla in denna personliga information är

  • att kunna leverera våra produkter och uppfylla vårt avtal med dig. 

  • att identifiera dig som användare och visa dig de annonser som är mest sannolika att vara relevanta för dig.

  • att efterfölja gällande lagstiftning.

  • att behandla förfrågningar från dig som skickas via webbplatsen.

  • att förbättra våra tjänster.

Behandlingen av dina uppgifter baseras på artikel 6.1 a–c och f i den allmänna dataskyddsförordningen. För mer information om våra cookies, läs vår cookiepolicy.
 


3. Under hur lång tid behandlar vi dina personuppgifter?

Vi behandlar dina personuppgifter så länge det finns ett objektivt syfte med det. Perioden beror således på uppgifternas art och syftet med behandlingen..

Vi behandlar dock personuppgifter som förekommer i bokföringsmaterial under en period av 5 år efter att fakturan i fråga har utfärdats, eftersom vi är juridiskt skyldiga att göra det. När 5-årsperioden har löpt ut kommer även denna information att raderas.
 


4. Vem delar vi personuppgifter  med?

Vi kan behöva använda tjänster från tredje part, inklusive IT-leverantörer, leverantörer av e-postsystem och betalningslösningar, leverantörer av webbplatsen, samt hosting, säkerhetskopiering och andra professionella partners som gör det möjligt för oss att hantera kundrelationen och webbplatsen.


Vi har ingått nödvändiga databehandlingsavtal med ovanstående parter som är personuppgiftsbiträden för att säkerställa att de är skyldiga att vidta tillräckliga säkerhetsåtgärder för behandlingen av dina personuppgifter, precis som de är skyldiga att se till att personuppgifterna förblir konfidentiella och i övrigt säkerställa att de följer gällande dataskyddslagstiftning.

 

Om du är kund hos oss kommer vi även att dela dina uppgifter med arrangörerna av det evenemang du är anmäld till. Vi delar dock bara ditt förnamn med externa arrangörer, som endast kan nås med inloggning.
 


5. Vart överför vi personuppgifter?

För att kunna utnyttja alla ovan nämnda partners kan vi behöva överföra personuppgifter till tredje part som inte är etablerade inom EU/EES.

 

Om och i den utsträckning som vi överför dina personuppgifter till sådana tredje parter som är etablerade i tredje land, är vi skyldiga att se till att enheten i fråga är tillräckligt certifierad eller ingå avtal baserade på EU:s standardavtalsklausuler för att säkerställa att grunden för överföringen är laglig.

Nuvarande personuppgiftsbiträden utanför EU/EES:

Personuppgiftsbiträde:      

Tjänst:                      

Placering:       

Avtalsgrund:

Mailchimp

E-mail marketing

USA

EU-standardkontraktsbestämmelser

För mer information om överföring av personuppgifter till tredje part som inte är etablerad inom EU/EES, eller om de avtal som ligger till grund för detta, vänligen kontakta oss på kontakt@atikko.se.

 


6. Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Vi har åtagit oss att se till att de personuppgifter om dig som vi behandlar alltid är och förblir säkra och konfidentiella. Vi har därför implementerat lämpliga säkerhetsåtgärder och policyer samt tekniska och organisatoriska åtgärder för att på bästa sätt skydda dina personuppgifter.

De av våra anställda som har tillgång till personuppgifter omfattas av sekretessförpliktelser.
 


7. Vad har du för rättigheter?

När vi behandlar personuppgifter om dig har du rätt att åberopa ett antal rättigheter. Således har du

Rätt till tillgång: Du kan be oss bekräfta om vi behandlar dina personuppgifter, precis som du kan be oss att tillhandahålla en kopia av denna information.

Rätt till rättelse: Om de personuppgifter vi behandlar om dig är felaktiga, inkorrekta  eller på annat sätt ofullständiga har du rätt att begära att de rättas.

Rätt till radering: Du kan under vissa exceptionella omständigheter be oss att radera eller ta bort dina personuppgifter. Om du har rätt att begära radering kommer vi att informera dig om konsekvenserna av att utföra radering.

Rätt till begränsning av behandling: Du kan under vissa exceptionella omständigheter be oss att begränsa behandlingen av dina personuppgifter. Om du har rätt att kräva begränsad behandling kommer vi att informera dig om konsekvenserna av denna begränsning.

Rätt till dataportabilitet: Du har rätt att under vissa omständigheter få de personuppgifter som du har lämnat till oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format för att återanvända dem någon annanstans, och du har rätt att begära att vi överför uppgifterna till en tredje part som du väljer.

Rätt att återkalla ditt samtycke: Om vår behandling av dina personuppgifter baseras på samtycke har du rätt att när som helst återkalla detta samtycke.

Rätt att göra invändningar: Du kan be oss att sluta behandla dina personuppgifter, vilket vi kommer att göra i den utsträckning du har rätt att göra det. Vi kommer att informera dig om konsekvenserna av invändningen i fråga innan vi slutar behandla dina personuppgifter.

Rätt att klaga: Om du invänder mot hur vi behandlar dina personuppgifter kan du klaga till den danska dataskyddsmyndigheten på www.datatilsynet.dk.

Om du vill åberopa dina rättigheter kan du kontakta oss på  kontakt@atikko.se.

 

8. Länkar till andra webbplatser

Webbplatsen kan innehålla länkar till andra webbplatser. När du vidarebefordras till en annan webbplats rekommenderar vi att du läser deras personuppgiftspolicy och även bekantar dig med hur deras webbplats använder cookies. Vi tar inget ansvar avseende behandlingen av din personliga information på  andra webbplatser. 

 

9. Ändring av personuppgiftspolicy

Vi kan behöva ändra denna personuppgiftspolicy. Om möjligt kommer vi att meddela dig via e-post om vi gör betydande ändringar. Vi uppmuntrar dig dock att kontinuerligt granska denna personuppgiftspolicy för att hålla dig informerad om hur vi behandlar dina personuppgifter.

 

 

 

Känn dig trygg

Vårt primära mål med att ha en bra och transparent personuppgiftspolicy är att få våra användare att känna sig trygga när de använder vår tjänst. Vår relation med våra kunder och partners är det viktigaste för oss. Därför uppmuntrar vi dig att kontakta oss om du har några frågor angående vår personuppgiftspolicy och vårt skydd av dina uppgifter. Du är alltid välkommen att kontakta oss på kontakt@atikko.se.

Senast uppdaterad september 2022.

 


Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Atikko AB - Hulda Lindgrensgata 8, 421 31 Västra Frölunda. Organisationsnummer: 559123-1344 - kontakt@atikko.se

Cookieindstillinger Integritetspolicy